NAUJIENOS

 

 

 

 __________________________________________________________________________

           Nelaisvi niekada ir jokiu būdu nesame buvę… 

Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 1430 m.

           Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau  prašvistų ir Lietuvos dvasė! Toks mūsų troškavimas ir noras. 

Dr. Jonas Basanavičius, 1883m.