Priėmimas į įstaigą

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys steigėjo tai ikimokyklinio ugdymo įstaigai priskirtoje teritorijoje. Tėvų (globėjų) pageidavimu vaikai gali būti priimami į kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą tik tuo atveju, jeigu toje švietimo įstaigoje yra laisvų vietų.

Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes pirmenybė teikiama. :

  1. socialiai remtinų šeimų vaikams;

  2. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

  3. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose);

  4. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią ikimokyklinę ugdymo įstaigą;

  5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra 25-40 % darbingumo lygio;

  6. įstaigos darbuotojų vaikams.

Informacija pateikta vadovaujantis :

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymu Nr. 1-1482 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo „

Įsakymas dėl vaikų priėmimo i l/d "Voveraitė" 20120620134412093