TĖVELIAMS

TĖVŲ LINIJA 8 800 900 12  nemokama pagalba vaikų auklėjimo klausimais.

______________________________________________________________________________

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.

Plačiau  informaciją apie išmokas vaikams galite rasti

http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „children“

____________________________________________________________________________

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami

svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ .

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

_______________________________________________________________________________________

Mokėjimu tvarka

Registracija į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Naujoji registracijos sistema pradėjo veikti nuo 2015 m. gruodžio 15 d.

Registruotis galite čia »

Atkreipkite dėmesį į svarbiausius pokyčius – registracijos laikas nuo šiol nebeturi jokios įtakos Jūsų vaikučio patekimui į darželį. Skubėti neverta – prašymą lankyti darželį 2016 metams galite registruoti iki balandžio 30 d. (tik po šios datos bus pradėtos formuoti eilės į darželius). Registruotis 2017 ir vėlesniems metams galite bet kuriuo Jums patogiu metu.

 

Nauja darželių tvarka

Vilniuje bus keičiama priėmimo į darželius tvarka. Čia yra paaiškinta kas keičiasi.

Atliekant pakeitimus, siekiama suteikti galimybę pasirinkti bet kurį miesto darželį. Nuolatinė registracija užtikrins sistemos stabilų veikimą (nebus staigaus gyventojų antplūdžio registruotis). Taip pat, lengviau bus pasiekiami privatūs darželiai. Visi, kurie norės pasirinkti privatų darželį vietoje valstybinio – gaus 100 eurų krepšelį šiam norui įgyvendinti.


  Tvarka iki šiol

Darželiai priskiriami pagal gyvenamąją vietą

Prašymai registruojami tam tikrą laiko tarpą

Dokumentai priėmus į darželį priimami iki rugpjūčio 1

Be eilės priimami tame pačiame darželyje dirbančių tėvų vaikai

  Nauja tvarka

Darželius tėvai renkasi visame mieste

Prašymai registruojami nuolat

Dokumentai priėmus į darželį priimami iki liepos 1 d.

Be eilės priimami tame pačiame darželyje ne mažiau nei metus dirbančių tėvų vaikai

 


  Pirmenybė

Dėmesio! Pirmenybė teikiama pirmiausia tiems tėvams (ir jų vaikui), kurie abu registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje. Toliau pirmenybės taikomos tiems tėvams (ir jų vaikui), kurių bent vienas registruotas Vilniaus miesto savivaldybėje. O tada jau ir visiems kitiems.

Vieta vaikui skiriama be eilės, jei:

 • tai skirta Vaiko gerovės komisijos nutarimu;
 • vaikas įvaikintas arba turi globą;
 • darželyje ne mažiau nei metus dirba vaiko tėvas ar mama;
 • vaikas turi tuo pačiu metu gimusių brolių ar seserų;
 • vaiko tėvai (-as) yra užsieniečiai, dirbantys Lietuvoje esančiose diplomatinėse atstovybėse.

O štai taip nustatomi tie, kam vietos skiriamos pirmiausia:

 • Abu tėvai dirbantys.
 • Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.
 • Brolis ar sesuo, lankantis tą pačią ugdymo įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja automatiškai).
 • Augina vienas iš tėvų, jeigu kitas yra miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu.
 • Vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokyklose Vilniuje.
 • Vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygio.

 

Prioritetai yra sumuojami ir lygiaverčiai.

Nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

Nesant prioritetų, vieta eilėje skiriama vyresnio amžiaus vaikams.

 

 

 


  Darželinuko krepšelis

€100

Tvarka ne tik keičiama, atsiranda ir visai naujų dalykų: darželinuko krepšelis.

Tiek mokesčio už privatų darželį bus kompensuojama visiems, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

 


  Daugiau informacijos telefonu 1664

_______________________________________________________________

DĖL INFORMACIJOS APIE VAIKŲ LANKOMUMĄ

 

          Nuo 2010 m. sausio 1 d. Vilniaus lopšeliuose-darželiuose įvesta nauja Finansų valdymo sistema. Darželis Biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pateikia informaciją apie vaikų lankomumą.

        Kiekvieną dieną iki 9.00 val. lankančių darželį vaikų tėveliai privalo pranešti vaikų nelankymo priežastis. Nežinodami vaikų nelankymo priežasties, žymėsime kaip nepateisintą dieną. Už tą dieną privalėsite mokėti.

Dėmesio !

SVARBU

             Vadovaujantis Lietuvos Higienos norma HN 75: 2008 „ikimokyklinio ugdymo mokykla : bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (118p.)

118. Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą formą Nr. 027/1/a.