Žemės diena

 

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro pasklido žiedai ant lankų
Vainikų eilė pirmutinė.

Lopšelio-darželio vaikučiai su pedagogėmis dainuodami ir šokdami švenčia Žemės dieną.

DSCN5448 DSCN5415 DSCN5420 DSCN5442 DSCN5446